The Good Doctor Season2: Season 2

Your rating: 0
8 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?…

 • 2 - 1
  ep1 Feb. 26, 2024
 • 2 - 2
  Ep2 Feb. 26, 2024
 • 2 - 3
  Ep3 Feb. 26, 2024
 • 2 - 4
  Ep4 Feb. 26, 2024
 • 2 - 5
  Ep5 Feb. 26, 2024
 • 2 - 6
  Ep6 Feb. 26, 2024
 • 2 - 7
  Ep7 Feb. 26, 2024
 • 2 - 8
  Ep8 Feb. 26, 2024
 • 2 - 9
  Ep9 Feb. 26, 2024
 • 2 - 10
  Ep10 Feb. 26, 2024
 • 2 - 11
  Ep11 Feb. 26, 2024
 • 2 - 12
  Ep12 Feb. 26, 2024
 • 2 - 13
  Ep13 Feb. 26, 2024
 • 2 - 14
  Ep14 Feb. 26, 2024
 • 2 - 15
  Ep15 Feb. 26, 2024
 • 2 - 16
  Ep16 Feb. 26, 2024
 • 2 - 17
  Ep17 Feb. 26, 2024
 • 2 - 18
  Ep18 จบ Feb. 26, 2024

Leave a comment