Grimm Season 1: Season 1

Your rating: 0
5 1 vote

เมื่อ Nick ได้ไปเยี่ยมคุณป้าของเขา ชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เมื่อป้าแท้ๆของเขาเปิดเผยว่า ครอบครัวของเขาเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายมาจาก “นักล่า” ที่รู้จักกันในนาม Grimms ผู้ที่มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้มนุษยชาติจากสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติต่างๆ และเมื่อ Nick ขุดลึกลงไปในประวัติของครอบครัว เขาได้ตระหนักว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบ เพื่อสืบทอดหน้าที่ของบรรพบุรุษ ซึ่งเรื่องราวที่เหนือกว่าจินตนาการจากนิทานของ Brothers Grimm

 • 1 - 1
  Ep1 Feb. 26, 2024
 • 1 - 2
  Ep2 Feb. 26, 2024
 • 1 - 3
  Ep3 Feb. 26, 2024
 • 1 - 4
  Ep4 Feb. 26, 2024
 • 1 - 5
  Ep5 Feb. 26, 2024
 • 1 - 6
  Ep6 Feb. 26, 2024
 • 1 - 7
  Ep7 Feb. 26, 2024
 • 1 - 8
  Ep8 Feb. 26, 2024
 • 1 - 9
  Ep9 Feb. 26, 2024
 • 1 - 10
  Ep10 Feb. 26, 2024
 • 1 - 11
  Ep11 Feb. 26, 2024
 • 1 - 12
  Ep12 Feb. 26, 2024
 • 1 - 13
  Ep13 Feb. 26, 2024
 • 1 - 14
  Ep14 Feb. 26, 2024
 • 1 - 15
  Ep15 Feb. 26, 2024
 • 1 - 16
  Ep16 Feb. 26, 2024
 • 1 - 17
  Ep17 Feb. 26, 2024
 • 1 - 18
  Ep18 Feb. 26, 2024
 • 1 - 19
  Ep19 Feb. 26, 2024
 • 1 - 20
  Ep20 Feb. 26, 2024
 • 1 - 21
  Ep21 Feb. 26, 2024
 • 1 - 22
  Ep22 จบ Feb. 26, 2024

Leave a comment